Lời Cầu Nguyện Tạ Ơn

Lời Cầu Nguyện Tạ Ơn

Phàm việc gì [bất kể hoàn cảnh ra sao] cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ [Đấng bày tỏ và Đấng trung bảo của ý muốn đó] đối với anh em là như vậy. 1 TÊ-SA-LÔ-NI-CA 5:18

Sau khi hướng dẫn chúng ta cầu nguyện không thôi trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17, sứ đồ Phao-lô dành câu 18 để hướng dẫn chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự, bất kể hoàn cảnh ra sao, và nói rằng đây là ý muốn của Chúa cho chúng ta.

Giống như cầu nguyện là một lối sống đưa chúng ta đến gần Chúa hơn, thì tạ ơn cũng vậy. Tạ ơn Chúa không chỉ là điều chúng ta làm mỗi ngày một lần khi ngồi ở một nơi nào đó và cố suy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp Chúa đã làm cho chúng ta và nói: “Tạ ơn Chúa”. Nó không phải là điều chúng ta làm trong bữa ăn. Điều đó có thể là tôn giáo trống rỗng, chúng ta làm đơn giản vì nghĩ rằng Chúa yêu cầu điều đó.

Lời tạ ơn đích thực tuôn trào không ngừng từ một tấm lòng tràn đầy sự biết ơn và ngợi khen Chúa vì Chúa là Đấng tốt lành cũng như vì những điều Ngài đã làm. Nó không phải là điều gì đó được thực hiện để đáp ứng một yêu cầu, để giành sự ưu ái, đạt được chiến thắng hoặc đủ điều kiện để nhận lãnh một phước hạnh.

Hình thức tạ ơn mà Chúa Cha mong muốn là chân thành và tuôn ra từ chúng ta một cách thường xuyên bởi vì chúng ta liên tục nhìn thấy và nhận biết Chúa tốt lành dường bao với chúng ta trong mọi lúc. Hãy để chúng ta biết ơn và nói ra sự tạ ơn Chúa!


Hãy luôn luôn biết ơn, liên tục thừa nhận, công bố và tôn vinh danh Ngài qua sự ngợi khen và thờ phượng trong lời cầu nguyện.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon