Vượt Qua Bài Kiểm Tra

Vượt Qua Bài Kiểm Tra

Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân! Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí . . . vì tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài [cuộn nó trong Ngài]. GIÊ-RÊ-MI 11:20

Cuộc sống chúng ta đầy những thử thách thử nghiệm quyết định, quyết tâm và phẩm chất của chúng ta—những thử thách có thể củng cố chúng ta và đưa chúng ta vào mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa. Chúng giúp chúng ta thực sự hiểu rõ chính mình và rất có ích trong việc xác định những điểm yếu trong tính cách của mình.

Làm thế nào một điều gì đó được thử nghiệm? Phải có áp lực để xem liệu nó có hoạt động tốt không. Chúa cho phép những bài kiểm tra đến trên cuộc đời chúng ta để bộc lộ điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta, và mục tiêu của chúng ta phải luôn là vượt qua những bài kiểm tra đó chứ không phải trốn tránh chúng. Các bài kiểm tra luôn đi trước sự thăng tiến! Nếu bạn muốn được thăng tiến, bạn sẽ phải thực hiện và vượt qua các bài kiểm tra của Chúa.

Sứ đồ Gia-cơ nói rằng thử thách làm lộ ra nhiều điều bên trong chúng ta (Gia-cơ 1:2–4), và tôi chắc chắn điều này đúng. Chúng chỉ ra những lĩnh vực mà chúng ta đã trưởng thành trong Chúa và những lĩnh vực mà chúng ta vẫn cần được giúp đỡ. Đây là một điều tốt, bởi vì chúng ta không thể tiến bộ trong bất kỳ lĩnh vực nào nếu chúng ta không biết điểm yếu của mình ở đâu.


Tính cách thực sự được bộc lộ khi trải qua áp lực.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon