Sự Tha Thứ Và Cảm Xúc

Sự Tha Thứ Và Cảm Xúc

Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác. THI THIÊN 37:7– 8

Có lẽ quan niệm sai lầm lớn nhất về sự tha thứ là ý tưởng rằng nếu cảm xúc của một người không thay đổi, thì người đó chưa tha thứ. Nhiều người có quan niệm sai lầm này. Họ quyết định tha thứ cho người đã hại họ, nhưng khi họ tiếp tục có cảm giác tức giận và tổn thương, thì họ cảm thấy như thể mình chưa hoàn toàn tha thứ cho người đó.

Bạn có thể vâng lời Chúa và đưa ra những quyết định đúng đắn dựa trên Kinh thánh mà vẫn trải qua một thời gian dài không “cảm thấy” bất kỳ khác biệt gì với cảm giác trước khi bạn quyết định tha thứ. Đây là nơi đức tin có thể đưa bạn vượt qua. Bạn đã hoàn thành phần của mình và bây giờ bạn đang đợi Chúa thực hiện phần của Ngài. Phần của Chúa là chữa lành cảm xúc của bạn, khiến bạn cảm thấy thoải mái và không bị tổn thương. Bạn có quyền quyết định tha thứ, nhưng chỉ có Chúa mới có quyền thay đổi cảm xúc của bạn đối với người đã làm tổn thương bạn.

Chữa lành cần có thời gian. Vậy, đừng mất kiên nhẫn và nản lòng nếu bạn không “cảm thấy” ngay lập tức. Chúa đang tể trị, và Ngài đang làm một việc kỳ diệu trong bạn và cuộc đời bạn.


Hãy quyết định vâng lời Chúa và tin cậy Ngài sẽ thay đổi tấm lòng bạn. Cuối cùng, cảm xúc của bạn sẽ đi theo và phù hợp với quyết định của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon