Mọi Ơn Tốt Lành

Mọi Ơn Tốt Lành

Vả, bởi sự đầy dẫy (đầy trọn) của Ngài mà chúng ta đều có nhận được [tất cả chúng ta đều có phần, tất cả chúng ta đều được chu cấp], ơn càng thêm ơn. GIĂNG 1:16

Bạn và tôi có thể sống đắc thắng hôm nay vì Đức Thánh Linh đang ban quyền năng trên đời sống chúng ta và dạy chúng ta cầu nguyện. Ngài giúp chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời những gì chúng ta cần thay vì cố gắng khiến mọi thứ xảy ra theo cách riêng của mình.

Đức Thánh Linh là Đấng ban mọi món quà tốt lành vào cuộc sống bạn, mọi thứ bạn cần. Có thể tóm tắt nhiều vai trò của Ngài như là Đấng Yên Ủi, Đấng Cố Vấn, Đấng Giúp Đỡ, Đấng Cầu Thay, Đấng Biện Hộ, Đấng Thêm Sức và Đấng Ở Cạnh Bên, nói một cách tóm tắt rằng mục đích của Chúa là đến gần chúng ta nhất có thể và khiến cuộc đời chúng ta hoạt động vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Chúa quan tâm đến mọi chi tiết trong cuộc đời bạn. Ngài muốn giúp đỡ mọi thứ trong cuộc đời bạn. Ngài luôn đứng bên cạnh đợi cơ hội đầu tiên để bước vào và ban cho chúng ta sự giúp đỡ cũng như sức lực chúng ta cần. Hãy thường xuyên cầu xin sự giúp đỡ khi bạn cần. Chúng ta không nhận được vì chúng ta không cầu xin (Gia-cơ 4:2), vậy hãy cầu xin, cầu xin và cầu xin. Hãy cứ cầu xin để anh em được lãnh nhận và niềm vui của anh em được trọn vẹn (Giăng 16:24).


Phần của Chúa là ban cho chúng ta ân điển và Thánh Linh của Ngài; phần của chúng ta là cầu xin sự giúp đỡ của Ngài và dâng chính mình cho Ngài như những chiếc bình gốm để Ngài hành động.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon