Khi Bạn Nên Nói “Không”

Khi Bạn Nên Nói “Không”

“Tôi không thế…vì thật là rất nặng nề cho tôi quá!” —Dân Số 11:14

Trong Dân Số 11, Môi-se cho chúng ta một ví dụ về điều ta có thể làm khi ta chịu áp lực. Nói về áp lực – ông đang dẫn dân Is-ra-ên đi qua đồng vắng, đáng lẽ chuyến đi chỉ mất mười một ngày, nhưng rốt cuộc mất bốn mươi năm!

Dân sự đau buồn và than khóc về hoàn cảnh của họ. Trong câu 14, Môi-se nói với Chúa, “Tôi không thế một mình gánh hết dân sự nầy, vì thật là rất nặng nề cho tôi quá!”

Giống như Môi-se, ta có thể nói, “Tôi đã đạt đến giới hạn của mình.” Vâng, Kinh Thánh nói, Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi (Phi-líp 4:13), câu đó thật sự nói về những thời điểm khi chúng ta đối diện những thử thách và hoàn cảnh khác nhau mà Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua.

Điều đó không có nghĩa chúng ta nên mang quá nhiều trách nhiệm tới mức hoàn toàn kiệt quệ, giống như một phu nữ nuôi năm đứa con, làm việc trọn thời gian, phục vụ trong ban quản trị hội thánh…

Đôi khi, có quá nhiều việc cho chúng ta…thừa nhận việc đó là tốt. Nói “không” với một số việc là tốt để bạn có thể thật sự vui hưởng đời sống của mình như cách Chúa đã định.

Đây là tin khẩn cấp: Bạn và tôi không cần phải giống mọi người khác hay theo kịp người khác. Chúa đã tạo dựng một số người để xử lý lượng lớn công việc, nhưng nhiều người không được dựng nên cách này.

Mỗi người chúng ta cần trở thành người Chúa tạo dựng chúng ta trở thành, và chúng ta không cần phải xin lỗi về điều đó. Cá nhân mỗi người chúng ta cần tìm trách nhiệm quân bình mà Chúa đã lập cho chúng ta để chúng ta sống trong đó và có thể vui hưởng đời sống của mình, thay vì làm cho mình bị bệnh vì căng thẳng và áp lực nặng nề.

Khi bạn đã tới giới hạn của mình, hãy đến với Chúa, như Môi-se đã làm. Ngài sẽ giúp bạn tìm một lối sống ôn hoà, lành mạnh.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, đôi khi rất khó để con chậm lại và nói không nhận thêm trách nhiệm. Xin giúp con sống với trách nhiệm quân bình mà Ngài đã tạo dựng cho con, để con có thể sống với sự bình an của Ngài và vui hưởng cuộc sống.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon