Khi chúng ta cần ngài nhất

KHI CHÚNG TA CẦN NGÀI NHẤT

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng. CHÂM NGÔN 3:5-6

Nhiều lần chúng ta nói rằng chúng ta tin cậy Chúa, nhưng trong lòng chúng ta vẫn có những nỗi sợ hãi sâu sắc rằng Ngài sẽ không thực sự đến với chúng ta khi chúng ta cần Ngài nhất. Vì vậy, chúng ta giả định một cách sai lầm rằng nếu chúng ta cứ nghĩ về vấn đề và lo lắng về nó đủ nhiều, thì bằng cách nào đó, chúng ta có thể tự mình giải quyết vấn đề đó—đề phòng trường hợp Chúa không xuất hiện và làm điều gì đó theo thời gian biểu của chúng ta.

Vấn đề với thái độ này là nó đưa chúng ta đến gần các vấn đề của chúng ta hơn, chứ không phải đến gần Chúa hơn. Tuy nhiên, khi chúng ta chọn tin rằng Chúa đang tể trị và rằng Ngài sẽ giải quyết bất cứ tình huống nào chúng ta đang ở trong đó, thì chúng ta đến gần Chúa hơn và xét cho cùng, các vấn đề của chúng ta dường như không còn quá đáng lo ngại nữa.

Tin cậy Chúa sẽ giúp bạn không suy luận và cố gắng tìm ra những điều bạn chưa có câu trả lời. Khi bạn phải đối mặt với một tình huống quá sức, đừng lắng nghe giọng nói cằn nhằn bên trong, hãy hỏi, Mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì? Chỉ cần nhắc nhở bản thân, Tôi sẽ tin cậy Chúa, và Ngài sẽ chỉ cho tôi phải làm gì…dù tôi phải làm bất cứ điều gì.


Hãy giữ bình tĩnh, hãy yên nghỉ, và Chúa sẽ chiến đấu cho bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon