Kiểm Soát Cảm Xúc

Kiểm Soát Cảm Xúc

Sô-phô-ni 3:17, “CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, ngự giữa ngươi, Ngài có quyền giải cứu. Ngài sẽ vui mừng khôn xiết vì ngươi, Ngài ban cho ngươi sự sống mới vì Ngài yêu ngươi Ngài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi,”

Xử lý các cảm xúc là một thực tế của cuộc sống. Chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta sẽ trải qua nhiều cảm giác cảm xúc và phản ứng cảm xúc, chúng ta không được phủ nhận sự tồn tại của chúng hoặc cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì cớ chúng.

Tuy nhiên, chúng ta cần học để kiểm soát cảm xúc. Điều này dễ dàng hơn khi chúng ta hiểu ta không thể tin cậy chúng. Đúng thế, chúng có thể trở thành kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Satan sử dụng cảm xúc của chúng ta chống lại chúng ta để ngăn ta bước đi trong Thánh Linh.

Điều rất quan trọng cần biết là Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng cư ngụ bên trong mỗi chúng ta, là mạnh sức. Uy lực của Ngài bên trong chúng ta ban năng lực cho chúng ta để chiến thắng các cảm xúc và được dẫn dắt bởi Lời bất biến của Ngài và Thánh Linh Ngài thay vì để các cảm giác và cảm xúc hay dời đổi dẫn dắt.

Sự vững vàng thuộc linh và trưởng thành cảm xúc không đến một cách tự nhiên. Bạn phải khao khát nó với cả tấm lòng và quyết tâm có được nó. Khi bạn để sự vững vàng cảm xúc làm ưu tiên, Chúa rất sẵn lòng giúp bạn sống vượt trên cảm xúc.

Tôi khích lệ bạn theo đuổi điều đó hôm nay. Hãy vui hưởng sự vững vàng cảm xúc và một đời sống vui mừng, đắc thắng!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con chọn theo đuổi sự vững vàng cảm xúc. Con không muốn bị cảm xúc kiểm soát, nhưng con muốn học để kiểm soát cảm xúc một cách phù hợp. Cảm ơn Ngài vì sống trong con và giúp đỡ con bằng sức mạnh vĩ đại của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon