LỜI CẦU NGUYỆN ĐẦY QUYỀN NĂNG

Nhưng Ta bảo các con: ‘Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. (Ma-thi-ơ 5:44)

Một trong những lời cầu nguyện quyền năng nhất bạn có thể cầu nguyện là lời cầu nguyện cho các kẻ thù của bạn. Nếu bạn muốn thấy ai đó là người mạnh mẽ trong sự cầu nguyện, hãy tìm người mà sẽ cầu thay cho kẻ thù. Tôi tin rằng Chúa ban phước cho chúng ta một cách lớn lao khi chúng ta cầu thay cho những người đã làm chúng ta vấp phạm hay phản bội chúng ta.

Nhớ Gióp không? Ông đã phải cầu nguyện cho các bạn của ông sau khi họ đã thật sự khiến ông tổn thương và thất vọng. Nhưng ngay sau khi ông cầu nguyện, Chúa đã bắt đầu phục hồi cuộc đời của ông. Đúng vậy, Chúa đã ban cho ông gấp đôi so với điều ông đã mất (xem Gióp 42:10)! Cầu nguyện cho người đã làm chúng ta tổn thương cũng quyền năng, bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang bước đi trong tình yêu thương đối với người đó và chúng ta đang vâng theo Lời của Chúa.

Chúng ta có thể nghe tiếng Chúa trong câu cho ngày hôm nay. Trong câu này Chúa Jêsus còn bảo chúng ta làm gì nữa? Ngài bảo chúng ta cầu nguyện cho các kẻ thù của chúng ta. Khi bạn nghĩ về những người đã lợi dụng bạn, lạm dụng bạn, quấy rối bạn và nói xấu về bạn, hãy chúc phước cho họ; đừng rủa sả họ. Hãy cầu nguyện cho họ. Chúa biết rằng việc chúc phước cho các kẻ thù của bạn là không dễ dàng và bạn có thể không muốn làm việc đó. Nhưng bạn không chúc phước vì bạn cảm thấy muốn; bạn làm việc đó như làm cho Chúa. Chọn cầu nguyện và chúc phước thay vì rủa sả rất là quyền năng trong lĩnh vực thuộc linh, và kết quả Chúa sẽ làm những điều lớn lao trong đời sống của bạn.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Đừng để những người xấu tính hạ bạn xuống mức của họ bằng cách cám dỗ bạn hành động giống như họ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon