Một sự hy sinh của lời khen ngợi

Một sự hy sinh của lời khen ngợi

Và giải phóng những người vì sợ chết phải làm nô lệ suốt đời. HÊ BƠ RƠ 2:15

Ca ngợi là cơ hội để nhớ lại, biết ơn và thuật lại sự tốt lành của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Và khen ngợi là điều chúng ta có thể làm liên tục. Chúng ta có thể ca ngợi Ngài về những công việc quyền năng của Ngài, những điều kỳ diệu mà Ngài đã tạo ra, và thậm chí cả những công việc ân điển mà Ngài vẫn chưa thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng có thể ca ngợi Ngài về sự chu cấp hàng ngày của Ngài.

Hy sinh bằng lời ngợi khen có nghĩa là làm điều đó ngay cả khi chúng ta không cảm thấy thích thú. Là tín hữu, trong lúc khó khăn cũng như lúc thuận lợi, chúng ta có thể ngợi khen Chúa vì sự tốt lành, thương xót, nhân từ, ân điển và sự nhịn nhục của Ngài. Trong khi chờ đợi sự ứng nghiệm của những lời cầu nguyện của mình, chúng ta có thể chọn liên tục thừa nhận, xưng tội và tôn vinh danh Ngài.

Chúng ta không có trách nhiệm phải lo lắng, băn khoăn hay cố gắng làm phần việc của Đức Chúa Trời bằng cách tự mình giải quyết những tình huống lẽ ra chỉ nên để Ngài lo liệu. Thay vào đó, trách nhiệm của chúng ta là đơn giản trao sự quan tâm của mình cho Chúa (1 Phi-e-rơ 5:7), tin cậy Ngài và ngợi khen Ngài về những gì Ngài đã làm, đang làm và những gì chúng ta tin bởi đức tin rằng Ngài sẽ làm.


Ngay cả trong những ngày không dễ dàng—khi chúng ta không nhất thiết phải nhìn thấy mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào—chúng ta có thể dâng của lễ bằng lời ngợi khen. Điều này làm hài lòng Chúa và củng cố đức tin của chúng ta khi chúng ta tin cậy Ngài bất kể hoàn cảnh xung quanh chúng ta.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon