LUÔN TỰ TIN

LUÔN TỰ TIN

Vì trong Phúc Âm ấy sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra từ đức tin đến đức tin . . . người công chính sẽ sống bởi đức tin. RÔMA 1:17

Sự tự tin bắt nguồn từ niềm tin vào Chúa. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta chọn luôn tự tin chứ không phải thỉnh thoảng tự tin.
Tôi đã phải học cách giữ vững niềm tin khi bạn bè và gia đình nói với tôi rằng phụ nữ không nên dạy Lời Chúa. Tôi biết Chúa đã gọi tôi để dạy Lời Ngài, nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi sự từ chối của mọi người. Tôi phải phát triển sự tự tin đến mức mà ý kiến của mọi người và sự chấp nhận hay từ chối của họ không ảnh hưởng đến mức độ tự tin của tôi. Niềm tin chắc của tôi phải đặt vào Chúa, không phải vào con người.

Rô-ma 1:17 cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể đi từ đức tin này sang đức tin khác. Tôi đã dành nhiều năm đi từ niềm tin đến sự nghi ngờ rồi đến sự không tin và rồi trở lại niềm tin. Sau đó, tôi nhận ra rằng khi tôi đánh mất sự tự tin, tôi đã để ngỏ cánh cửa cho ma quỷ. Nếu tôi cho phép nó đánh cắp sự tự tin của tôi, tôi đột nhiên không còn niềm tin để phục vụ mọi người.

Nếu bạn muốn thành công, hãy chọn cách luôn tự tin. Hãy tự tin về những ân tứ và sự kêu gọi của bạn, khả năng của bạn trong Đấng Christ. Hãy tin rằng bạn nghe được từ Chúa và rằng bạn được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Hãy mạnh dạn trong Chúa. Hãy xem mình là người chiến thắng trong Ngài.


Việc tập trung vào tình yêu vĩ đại của Chúa dành cho bạn sẽ giúp bạn có sự tự tin tuyệt vời để làm những điều tuyệt vời!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon