Mong đợi chúa tha thiết

MONG ĐỢI CHÚA THA THIẾT

Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản và lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, Ngài là Đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta. THI THIÊN 42:5

Nếu bạn đã từng cảm thấy nản lòng, thì bạn không đơn độc đâu. Đa-vít cũng vậy. Nhưng Đa-vít không để cho sự nản lòng làm ông chùn bước. Khi cảm thấy như vậy, Đa-vít đặt hy vọng vào Chúa và chờ đợi Ngài, ca ngợi Ngài là Đấng Phù Hộ và Đức Chúa Trời của ông. Chúng ta có thể làm điều tương tự nếu chúng ta chọn.

Để vượt qua những cảm giác và cảm xúc chán nản của mình, Đa-vít tập trung vào Đức Chúa Trời, ca ngợi Ngài về những hành động kỳ diệu và những chiến công vĩ đại của Ngài. Đa-vít đã chọn tập trung vào Đức Chúa Trời, không phải vào những nan đề của mình.

Đa-vít biết rằng nếu tập trung vào điều tiêu cực, ông sẽ dễ chán nản và mất hy vọng. Đó là lý do tại sao ông chọn cách thường xuyên khích lệ và củng cố mình trong Chúa (1 Sa-mu-ên 30:6).

Khi thấy mình ở trong một tình huống nản lòng, chúng ta có thể noi theo gương của Đa-vít và trông đợi Chúa với lòng mong chờ, ngợi khen Ngài bất kể hoàn cảnh xung quanh chúng ta như thế nào. Chúng ta càng gần Chúa bao nhiêu thì càng dễ nương náu nơi Ngài bấy nhiêu. Thay vì đầu hàng trước sự thất vọng và nản lòng, chúng ta có thể đặt niềm tin vào Chúa và tin cậy Ngài sẽ giải cứu chúng ta.


Chúa bao phủ chúng ta và bảo vệ chúng ta. Ngài đánh trận vì chúng ta khi chúng ta ngợi khen Ngài. (2 Sử Ký 20:17, 20–21).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon