Mong Muốn Được Nhận Lãnh

Mong Muốn Được Nhận Lãnh

Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn [háo hức] chờ đợi [mong đợi, tìm kiếm, khao khát] để làm ơn cho các ngươi; Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi; vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay [vui mừng, may mắn, đáng ghen tị] cho mọi kẻ [háo hức] trông đợi Ngài [trông đợi sự vinh quang, ân huệ, tình yêu, sự bình an, niềm vui, và tình bạn vô song, không sức mẻ của Ngài]! Ê-SAI 30:18

Tôi muốn bạn khắc cốt ghi tâm điều này: Bạn hãy nghĩ về những điều bạn suy nghĩ! Rất nhiều người gặp vấn đề trong lối suy nghĩ nên đã tạo ra nan đề. Hãy nhớ rằng hành động của bạn là kết quả trực tiếp của những suy nghĩ của bạn. Và mặc dù kẻ thù khiến con người suy nghĩ lầm lạc, nhưng bạn không cần phải chấp nhận những lối suy nghĩ đó của hắn.

Ê-sai 30:18 đã trở thành một trong những câu kinh thánh yêu thích của tôi. Nếu bạn suy ngẫm câu kinh thánh đó, nó sẽ bắt đầu mang lại cho bạn niềm hy vọng lớn . . . và quyền năng lớn. Trong câu kinh thánh đó, Chúa nói rằng Ngài đang tìm kiếm một ai đó để làm ơn (làm điều tốt lành) cho, nhưng đó không thể là một người có thái độ chua chát và một tâm trí tiêu cực. Đó phải là người đang mong đợi Chúa làm điều tốt lành cho mình.

Bạn càng thay đổi suy nghĩ của mình theo hướng tốt hơn, thì cuộc sống của bạn sẽ càng thay đổi theo hướng tốt hơn. Khi bạn bắt đầu nhìn thấy kế hoạch của Chúa dành cho bạn trong chính suy nghĩ của bạn, thì bạn sẽ bắt đầu bước đi trong đó.


Tâm trí là người lãnh đạo hay dẫn đầu mọi thái độ và hành động. Lúc nào bạn có thể mong những điều tốt lành từ Chúa!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon