Tình yêu, tin cậy và đức tin

Tình yêu, tin cậy và đức tin

Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su, chịu phép cắt bì hay không cắt bì cũng chẳng lợi ích gì, chỉ đức tin hành động trong tình yêu thương mới ích lợi. Galati 5:6

Thay vì cố gắng hết sức để củng cố đức tin, chúng ta nên khôn ngoan dành thời gian và nỗ lực đó chỉ đơn giản là nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đáp lại tình yêu thương của Ngài. Chúng ta chỉ có thể bước đi trong đức tin dựa trên những gì chúng ta tin về tình yêu của Chúa Cha.

Ga-la-ti 5:6 nói rằng đức tin hoạt động bởi tình yêu thương. Đức tin sẽ không hoạt động nếu không có tình yêu. Câu thánh thư này cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta không biết Thượng Đế yêu thương chúng ta nhiều như thế nào, thì chúng ta không có gì để đặt nền tảng cho đức tin của mình.

Tin cậy Đức Chúa Trời và bước đi trong đức tin là dựa vào Ngài và tin cậy Ngài trong mọi sự. Bạn chỉ có thể làm điều đó với ai đó khi bạn biết mình được yêu thương vô điều kiện. Tình yêu của Đức Chúa Trời là món quà miễn phí của Ngài dành cho chúng ta, và chúng ta chỉ cần tiếp nhận, biết ơn về điều đó và để điều đó mang chúng ta đến gần Ngài hơn.

Kinh Thánh nói: “Chúng ta yêu Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta trước” (1 Giăng 4:19). Khi bạn chắc chắn rằng Chúa đã yêu bạn trước, bạn sẽ hào hứng đáp lại tình yêu của Ngài – bạn hào hứng sống trọn vẹn cuộc đời mình cho Ngài.
Không ai trên thế giới này sẽ yêu bạn như Chúa yêu bạn.


Đức tin trở nên mạnh mẽ hơn và hoạt động mạnh mẽ hơn bằng cách để Chúa yêu bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon