Dành riêng cho ngài sử dụng

Dành riêng cho ngài sử dụng

Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Rôma 12: 1

Để Chúa sử dụng chúng ta, chúng ta phải tận hiến đời mình cho Ngài. Khi chúng ta thực sự dâng mình cho Chúa, chúng ta từ bỏ gánh nặng của việc cố gắng điều hành cuộc sống của chính mình.

Dâng hiến đời mình cho Chúa phải chân thành. Khá dễ dàng để hát cùng với những người khác một bài hát chẳng hạn như “Tôi Đầu Hàng Tất Cả.” Thậm chí chúng ta có thể cảm thấy xúc động, nhưng thử thách thực sự được tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày khi hoàn cảnh không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách chúng ta nghĩ. Dâng hiến tinh thần, linh hồn và thể xác của bạn cho Chúa không chỉ là một bài hát—đó là một quyết định hàng ngày.

Một phần quan trọng của việc đến gần Thượng Đế là có tấm lòng tận hiến cho Ngài. Khi chúng ta chọn sống vâng phục Lời Chúa, thì Chúa rất hài lòng. Khi bạn chân thành dâng mình cho Ngài, bạn sẽ được lôi cuốn vào một cấp độ mới và sâu sắc hơn của mối quan hệ làm tăng sức mạnh và thêm hứng thú cho mỗi ngày trong cuộc sống của bạn.


Hãy dâng mọi phần đời sống của bạn cho Đức Chúa Trời và để Đức Thánh Linh biến bạn thành một chiếc bình phù hợp cho Chủ sử dụng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon