Nhận Biết Chúa Là Cha

Nhận Biết Chúa Là Cha

Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha! Danh Cha được thánh. . . LU-CA 11:2

Tôi đã cầu nguyện “Bài Cầu Nguyện Chung” trong nhiều năm và không thực sự nhận biết Đức Chúa Trời là Cha của mình. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân mật thiết nào với Chúa. Tôi chỉ lặp đi lặp lại điều tôi được học.

Nếu bạn muốn gần Chúa hơn và cầu nguyện một cách hiệu quả, thì điều quan trọng là bạn phải biết rằng Chúa là Cha của bạn. Khi các môn đồ xin Chúa Giê-su dạy họ cầu nguyện, Ngài đã dạy họ “Bài Cầu Nguyện Chung” là kho tàng thuộc linh bao gồm các nguyên tắc cầu nguyện. Trước hết, Chúa Giê-su bắt đầu bằng cách hướng dẫn họ nói rằng: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh”.

Chúa Giê-su cho họ thấy mối quan hệ đặc quyền mà Ngài đã đến để ban cho mọi tín đồ. Ngài nói với họ rằng họ có thể có mối quan hệ với Đức Chúa Trời là Cha nếu họ muốn đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đừng đến với Chúa như một người khiến bạn sợ hãi, nhưng hãy phát triển mối quan hệ Cha con với Ngài. Mối quan hệ mật thiết đó sẽ cho bạn quyền tự do cầu xin Ngài những điều lẽ ra bạn sẽ không dám cầu xin nếu như bạn có mối quan hệ xa cách và cứng nhắc với Ngài.

Cha thiên thượng yêu thương chúng ta và Ngài luôn để mắt đến chúng ta. Hãy học cách vui hưởng Chúa!


Khi bạn cầu nguyện, hãy nhớ rằng bạn có một người Cha yêu thương đang lắng nghe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon