Đừng Kiệt Sức Vì Làm Quá Nhiều Việc

Đừng Kiệt Sức Vì Làm Quá Nhiều Việc

Ma-thi-ơ 11:28-30, “Hỡi những kẻ mệt mởi và gánh nặng hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ác của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”

Trong những ngày đầu bước đi với Chúa, tôi đã rất nhiệt thành, sốt sắng phụng sự Ngài, nên ngay cả những việc tôi không hứng thú với tôi lắm tôi cũng đăng ký tham gia. Kết quả là tôi nhanh chóng phát hiện điều mình được xức dầu để làm.

Vì cuộc sống bận rộn, nên tôi đã không dành thời gian với Chúa cách đều đặn. Tôi làm các việc lành cho Chúa, nhưng trong lúc đó lại bỏ quên Ngài. Hậu quả là tôi thường cảm thấy thất vọng vì tôi đang làm các công việc của xác thịt.

“Công việc của xác thịt” là những việc chúng ta làm mà không có quyền năng của Chúa tuôn chảy qua chúng ta. Nó gây ra khó khăn và bòn rút chúng ta và không sản sinh niềm vui hay sự thỏa nguyện. Nó thường là những việc tốt nhưng không phải việc của Chúa.

Người ta thực sự có thể kiệt sức vì hoạt động tôn giáo khi họ tranh chiến để phụng sự Chúa bởi sức riêng của mình. Nhưng Chúa Giê-su không chết cho chúng ta hoạt động không ngừng nghỉ…Ngài
đã chết để chúng ta được làm một với Đức Chúa Trời qua Ngài, để chúng ta có mối quan hệ cá nhân sâu nhiệm với Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Trời là Con và Đức Chúa Trời là Thánh Linh. Ngày hôm nay bạn có cần cắt bỏ một số công việc của xác thịt để thực sự được ở với Chúa không?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con nhận ra rằng các việc lành không thể thay thế việc thực sự biết Ngài. Xin giúp con tìm sự yên nghỉ trong Ngài khi con bỏ hoạt động vô ích qua một bên để dành nhiều thời gian hơn với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon