Tháo Mặt Nạ

Tháo Mặt Nạ

2 Cô-rinh-tô 3:18, “Và tất cả chúng ta, với mặt trần không bị màn che, đều phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh.”

R ất nhiều lần chúng ta hành xử bên ngoài một kiểu, nhưng thực sự bên trong là một kiểu khác. Vì chúng ta có các điểm yếu, lỗi lầm và sợ hãi-những thứ ta nghĩ khiến ta khó ưa hơn-nên ta thà che giấu nó khỏi người khác. Thế là ta đeo mặt nạ.

Mối nguy hiểm của việc đeo mặt nạ là nó không đại diện đúng cho chúng ta. Những gì người khác nhìn thấy là một lời nói dối. Đó không phải là chúng ta hay con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành. Chúng ta có thể thay đổi bên ngoài, nhưng không thể thay đổi con người thật ở sâu bên trong-chỉ có Chúa mới thay đổi được lòng chúng ta.

Chúng ta cần nhận ra hiện tại chúng ta thế nào Chúa vẫn yêu chúng ta, và tình yêu Ngài dành cho chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt.

Còn nhiều tin mừng nữa. 2 Cô-rinh-tô 3:18 nói Chúa đang thay đổi chúng ta và khiến chúng ta càng trở nên giống Ngài, sửa chữa các thiếu sót mà chúng ta muốn che đậy.

Hãy tin cậy Ngài để tháo mặt nạ. Bạn sẽ thấy, giống như tôi, mình đang được thay đổi, từng chút một, theo ảnh tượng của Chúa chúng ta.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con nhận ra rằng con thường đeo mặt nạ để thích nghi và tìm kiếm sự chấp thuận. Hôm nay, con quyết định tìm kiếm sự chấp thuận trong Ngài. Khi Ngài dằm thắm con bằng tình yêu của Ngài, xin tiếp tục thay đổi con theo ảnh tượng của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon