Trân Trọng Sự Thành Thật Từ Người Khác

Trân Trọng Sự Thành Thật Từ Người Khác

Châm Ngôn 27:17, “Một người rèn luyện nhân cách người lân cận giống như sắt mài bén sắt.”

Mọi người đều thích lời khen, nhưng rất ít người biết cách xử trí với những lời phê bình xây dựng. Không ai muốn sai cả, chính việc đó khiến người khác gặp khó khi họ cần nói cho chúng ta những điều chúng ta không muốn nghe.

Nhưng chúng ta cần cảm ơn vì sự thành thật trong người khác. Một lần tôi có nghe người nói, “Chỉ có hai người nói cho bạn sự thật về chính bạn: người đang giận bạn và người rất yêu thương bạn.” Chúa sử dụng cả hai kiểu người này trong đời sống chúng ta, nhưng Ngài đặc biệt sử dụng sự thành thật của bạn bè và người thân.

Khi ai đó có thể thành thật, trong tình yêu thương, chỉ cho bạn cách để bạn cải thiện, thì các kết quả giá trị hơn rất nhiều những lời khen trống rỗng, nịnh bợ cái tôi. Đây chính là kiểu mối quan hệ mà Kinh Thánh mô tả là “sắt mài nhọn sắt.”

Tôi khích lệ bạn cảm ơn những người cho bạn biết sự thật về bản thân mình, dù nếu đó không phải là điều bạn muốn nghe.

Khi bạn nghe sự thật-đặc biệt là điều mà bạn không biết-bạn có thể thay đổi. Cuối cùng, sự thành thật sẽ khiến bạn thành một người tốt hơn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì đặt để những người thật sự thành thật trong đời sống con. Sự thành thật của họ đôi khi khiến con khó chịu, nhưng con biết khi con lắng nghe họ, thì Ngài có thể giúp con trở thành một người tốt hơn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon