Bohem dané touhy

Bohem dané touhy

Měj rozkoš z Hospodina – on naplní prosby tvého srdce. (Žalm 37,4)

Jedním ze způsobů, jímž k nám Bůh mluví, jsou posvěcené touhy našich srdcí. Bůh do našich srdcí vkládá ty správné touhy a potom je naplňuje. Vzpomínám si na dobu, kdy jsem toužila po domácím cuketovém chlebu, neměla jsem ale čas ani schopnosti, abych si ho mohla sama upéct. Řekla jsem tehdy: „Pane, mám moc velkou chuť na čerstvý cuketový chléb,“ a pak jsem na to zapomněla. Asi o týden později mi jedna žena, která o mém přání nic nevěděla, dala do rukou krabici, ve které byl domácí cuketový chléb. Bůh pro nás rád dělá malé i velké věci, a my bychom si jich nikdy neměli přestat vážit.

Pros Boha, aby ti dal posvěcené neboli svaté touhy. Obvykle toužíme po přirozených věcech, jako je úspěch, finance, pěkný domov a dobré vztahy. Měli bychom ale toužit i po věcech duchovních. Naší touhou by mělo být poznávat Boha hlouběji a důvěrněji, projevovat ovoce Ducha a lásku, sloužit Bohu způsobem, který ho oslavuje, být poslušní a tak dále. Proto pros Boha, aby od tebe vzal tělesné touhy a dal ti touhy posvěcené.

Bůh do tebe vkládá touhy, které do tvého života přinášejí jeho spravedlnost, pokoj a radost (viz Římanům 14,17) a nikdy nejsou v rozporu s jeho Slovem.

Špatné touhy nás trápí a jejich naplnění očekáváme často s netrpělivostí. Posvěcené touhy však přicházejí s ochotou čekat na Boží cesty a načasování.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Vydej své touhy Bohu; modli se za ně a důvěřuj mu, že pokud jsou správné, naplní je.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon