Jak přijmout Ducha svatého a sílu odpouštět

Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého“. Jan 20,22

Bůh touží po tom, aby v našich srdcích vládlo odpuštění. Musíme se vědomě rozhodnout, že poslechneme Boha a odpustíme každé přestoupení – malé i velké, bez ohledu na to, jak moc se nepřítel snaží nakazit nás pocitem hořkosti. To se snáze řekne, než udělá, Bůh však neočekává, že to zvládneme ve své síle.

Bez moci Ducha svatého je nemožné odpustit. Je to příliš těžké a sami to nedokážeme. Pokud ale po odpuštění toužíme, Bůh pošle Ducha svatého, který nám pomůže. Naším úkolem je pokořit se a volat k Bohu o pomoc.

V Janovi 20,22 je napsáno, že Ježíš dechl na své učedníky a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.“ Dále pokračoval slovy o odpuštění.

Stejným způsobem mluví i k nám. Chce nás naplnit svým Duchem svatým a dát nám sílu odpouštět, musíme Ho však o to poprosit, a poté Ho přijmout. Pokud jsme ochotni spolupracovat s Bohem, dá nám sílu zbavit se jakékoliv hořkosti a neodpuštění, které máme v srdci.

Poprosme Boha, aby na nás dechl svým Duchem svatým a uschopnil nás odpustit všem, kteří nás zranili.

Modlitba

„Bože, jsem ochoten s Tebou spolupracovat. Dechni na mě a naplň mě svým Duchem svatým. Přijímám moc Ducha svatého a rozhoduji se odpouštět.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon