Ty mi pozvedáš hlavu

Ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mě. Má slávo, pozvedáš mi hlavu. Žalm 3,4

Bůh má pro náš život nádherný plán a chce, abychom žili dobře. Nepřeje si, aby nás utlačoval duch zoufalství, deprese a sklíčenosti. Dobrou zprávou je, že svůj životní postoj můžeme změnit – stačí se obrátit na Boha a dovolit Mu, aby nás pozvedl.

Žalmista říká, že Bůh je naším štítem, naší slávou a tím, kdo nám pozvedá hlavu. Přemýšlejme o tom, co znamená, že nám „pozvedá hlavu“. Když někdo prochází životem se skloněnou hlavou, předpokládáme, že je smutný nebo trpí depresí. Pokud se tak cítíme, musíme vědět, že Bůh může pozvednout naši hlavu i našeho ducha.

Nezapomínejme, že Bůh má výborný plán pro naši budoucnost a že má naději pro každého člověka. Protože je s námi, můžeme přemýšlet a mluvit v souladu s Jeho vůlí. V každé situaci, která se naskytne, si můžeme udržet pozitivní postoj. Když narazíme na náročné nebo nepříjemné okolnosti, můžeme očekávat, že Bůh tu situaci využije k dobrému. Přesně to nám ve svém Slově zaslíbil.

Modlitba

„Bože, Ty jsi má sláva, pozvedáš mou hlavu. Chci hledět na Tebe. Pomoz mi zaměřit se na Tebe a důvěřovat Ti, že i dnes uskutečníš v mém životě své nádherné plány.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon