Boží slovo je výborným lékem

Poslal své slovo a uzdravil je; zachránil je z jámy. Žalm 107,20

Mnozí děláme tu chybu, že používání Božího slova jako léku nahrazujeme pouhou vírou v uzdravení. Prohlašujeme: „Věřím v uzdravení!“, lék Božího slova ale nepoužíváme. Jak nám mohou léky pomoci, když si je nevezmeme?

Boží slovo je lékem, je zprostředkovatelem uzdravení, stejně jako jsou léky nástrojem či urychlovačem léčby. Jinými slovy, v léku samotném se ukrývá schopnost zprostředkovat uzdravení. V Božím slově je život, schopnost, kapacita a přirozenost přinášející uzdravení do našeho těla.

Jakým způsobem máme tento lék užívat? Boží slovo může našemu tělu přinést uzdravení teprve tehdy, když zakoření v našem srdci a zůstane v něm. Teoretické znalosti nestačí. Písmo musí proniknout naší myslí do našeho srdce a to se stane tak, že nad ním meditujeme. Čteme ho, posloucháme, rozvažujeme o něm a přemýšlíme znovu a znovu. Pak může našemu tělu zprostředkovat uzdravení. Když Boží slovo skutečně pronikne do našeho nitra, uzdraví úplně každou část našeho těla. Proto dovolme, aby dnes Boží slovo zakořenilo v hloubi našeho srdce.

Modlitba

„Bože, chci dnes meditovat nad Tvým slovem, které přináší uzdravení. Pokud bude mé srdce plné Tvého slova, vím, že uzdravení prostoupí i celé mé tělo.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon