Klíč k vykořenění nepřítelova plánu

Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. 1. Petr 5,9

Pokud chceme, aby se v našem životě uskutečnily velké a nádherné Boží plány, pak se budeme muset vypořádat s negativním myšlením. Dokud se nezbavíme nezdravých kořenů, nemůže náš život nést dobré ovoce.

Často věnujeme pozornost špatnému ovoci svého jednání, aniž bychom se dostali k jádru problémů. Hledání kořenů našich problémů může být bolestivé, je však jedinou cestou k trvalému řešení. Buď si projdeme bolestí změny a uděláme, co je správné, nebo budeme nadále spolupracovat s nepřítelem a trpět, protože nebudeme schopni se změnit. Ďábel chce, abychom navždy zůstali zajatci starého způsobu života.

Pavel nás pobízí, abychom byli pevní a postavili se proti ďáblu (viz 1. Petr 5,8–9). Musíme se rozhodnout, zdali jsme ochotni překonat bolest změny a vstoupit na novou úroveň slávy, nebo jestli raději zůstaneme stejní a budeme nadále trpět následky starého způsobu života.

Postavme se proti ďáblu a následujme Ducha svatého, který nás vede směrem k uskutečnění Božího plánu pro náš život.

Modlitba

„Bože, potřebuji Tvou pomoc, abych se mohl vzepřít nepřítelovu plánu. Vím, že hledání hlubokých kořenů bývá bolestivé, pokud se tím ale přiblížím k Tobě, vyplatí se to. Dej mi sílu postavit se ďáblu a následovat Tebe.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon