„Všední“ věci posvěcujme

Někdo považuje jeden den za důležitější než druhý, jiný považuje všechny dny za stejně důležité. Každý nechť je plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí. Římanům 14,5

Jako učedníci Ježíše Krista máme svůj život zcela vydat Bohu, abychom se Mu ve všem líbili (Koloským 1,10). Přesto často o všedních záležitostech každodenního života smýšlíme jinak než o těch „duchovních“, které nás přibližují k Bohu a posvěcují.

Je důležité, abychom pochopili, že ve skutečnosti neexistuje žádný rozdíl mezi všedními a duchovními záležitostmi; ten je pouze v našem chápání. Všechno, co děláme, můžeme vydat Pánu. Pokud jednáme z čistého srdce plného lásky, pak je vše posvěceno. Úplně všední věci, jako třeba nakupování potravin, mohou být stejně svaté jako modlitba, pokud je děláme k Boží slávě a uctíváme jimi Boha.

Římanům 14 je úžasná kapitola, která nás v tomto ohledu může osvobodit. Sama si pátý a šestý verš vykládám tak, že pro někoho jsou modlitba a čtení Bible svatější než všední záležitosti. Ti, kdo jsou skutečně svobodní v Pánu, hledí na všechny věci stejným způsobem (vše je pro ně svaté), protože vším, co činí, oslavují Boha.

Místo toho, abychom Bohu vydali jen určitou část svého života, můžeme Mu darovat úplně všechno. Tím bude vše, co činíme, svaté!

Modlitba

„Bože, chci, aby byl celý můj život svatý, nejen jeho určitá část. Své každodenní aktivity dávám Tobě, abys byl oslaven mým životem.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon