Jak jsi uvěřil

I řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a staň se ti, jak jsi uvěřil.“ A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. Matouš 8,13

Mnoho let jsem měla velmi negativní postoj, způsobený vážným zneužíváním, které se odehrávalo v mé minulosti. Důsledkem bylo, že jsem automaticky očekávala, že mě druzí zraní. A to se také dělo. Bála jsem se věřit, že se mi může stát něco dobrého.

Chtěla jsem se vyhnout novým zraněním, proto jsem raději už nic dobrého neočekávala. Když jsem začala studovat Boží slovo a začala důvěřovat Bohu, že je schopen obnovit můj život, zjistila jsem, že se musím zbavit negativních myšlenek.

V Matoušovi 8,13 Ježíš říká, že se nám stane, jak jsme uvěřili. Dříve jsem věřila všemu negativnímu, proto jsem také měla tolik negativních zkušeností. Když jsem si to uvědomila a zatoužila po pozitivních věcech, začala jsem více důvěřovat Bohu. Najednou jsem mohla očekávat, že bude v mém životě působit k dobrému. Časem jsem si začala všímat pozitivních výsledků!

Když se nám děje jedna negativní věc za druhou a divíme se, proč to tak je, možná musíme změnit to, čemu věříme. Začněme důvěřovat Bohu a očekávejme jen to nejlepší. Pak sledujme, jak Bůh jedná podle naší víry.

Modlitba

„Duchu svatý, chci se zbavit negativních myšlenek a očekávat dobré. Pomoz mi vyrůst ve víře a vědět, že v mém životě uskutečníš velké věci.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon