Naplňujme se Duchem svatým a čiňme dobro

… naplňujte se Duchem… Efezským 5,18

Všichni víme, že nás satan svádí ke hříchu. Na druhou stranu nás Bůh „svádí“, abychom činili dobro. V takové chvíli nepřítel zaútočí na naši mysl a snaží se nám to rozmluvit. Když se mu to podaří, ztratíme příležitost činit dobro a sklidit požehnaní.

Někdy se zdá, že je pro nás snazší se vzepřít Božímu nutkání ke spravedlnosti než pokušení k hříchu. Nemusí to tak ale být.

V Jakubovi 4,7 je napsáno: „Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás.“  Vidíme tu dvě věci: Není možné se vzepřít ďáblu, pokud se nepoddáme Bohu. Zároveň se ale nemůžeme poddat Bohu, aniž bychom se vzepřeli ďáblu.

V Efezským 5,18 je řečeno, že se máme naplňovat Duchem svatým. Když budeme plni Ducha svatého, zůstaneme podřízeni Bohu. Tehdy se budeme moci vzepřít ďáblu a zvítězit.

Modlitba

„Bože, naplň mě Duchem svatým. Chci se Ti poddat a následovat nutkání Ducha svatého k dobru, abych byl požehnáním pro všechny kolem.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon