Buď vytrvalý

Buď vytrvalý

A vytrvalost ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. (Jakub 1,4)

Dnešní verš hovoří o vytrvalosti. Být vytrvalý znamená být stabilní. Vytrvalý člověk je pevný a vyrovnaný bez ohledu na to, co se děje kolem něj. Vytrvalý křesťan může ďáblovi způsobit nervové zhroucení! Když duchovně dospějeme do bodu, kdy dosáhneme vytrvalosti, nenecháme se vyvést z míry každou nepříjemností, kterou si na nás nepřítel vymyslí. Ať se nám do cesty postaví cokoli, zůstaneme pevní, nebudeme se bát a neztratíme rovnováhu. Pokud máme vytrvalost, nevzdáme se a jen tak něco s námi nepohne.

Abychom mohli být pevní a neoblomní, musíme znát Boha a mít s ním důvěrný vztah. Musíme být schopni naslouchat jeho hlasu, přestože kolem nás zuří životní bouře. A musíme si také být vědomi vítězné moci, která nám patří ve jménu Ježíše a díky jeho krvi. Nesmíme zapomenout, že každá bouře „někdy skončí“. Potřebujeme se zaměřit na vítězství, místo toho, abychom se nechali ovlivnit vším, čím na nás ďábel útočí. Když to budeme dělat, bude v našich životech působit Boží moc. Ať už dnes čelíš čemukoli, buď trpělivý a dovol Bohu, aby dokončil své dílo, které v tobě koná.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Buď vytrvalý v Bohu a přiveď ďábla k nervovému zhroucení.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon