Bůh dává moudrost

Bůh dává moudrost

„Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána.“ (Jakub 1,5)

Jedním z důvodů, proč je Boží hlas tak mocný, je, že přináší do konkrétních situací Boží moudrost, která může vše zcela změnit. Když do nějaké oblasti vstoupí Boží moudrost, ať už jde o rozhodnutí, vztah, finanční otázky, zdravotní krizi, profesní záležitost, osobní problém nebo volbu, která může výrazně ovlivnit průběh tvého života, získáš vhled a objevíš řešení, které by tě třeba nikdy nenapadlo. Boží moudrost ti může ušetřit peníze, čas a energii, může ti dokonce i zachránit život. Může mít za následek požehnání, o jakém jsi nikdy ani nesnil. Může ti dát úspěch v oblasti, kde se ti dříve nedařilo. Může zacelit roztržky mezi lidmi a přinést dokonalé uzdravení v zoufalých situacích. Boží moudrost tě může učinit mnohem chytřejším, než ve skutečnosti jsi, a může tě přivést k úžasným věcem!

Dnešní verš říká, že nám Bůh dává moudrost. Co to ale znamená být moudrý? Velmi jednoduše řečeno: moudří lidé již nyní činí rozhodnutí, ze kterých budou mít v budoucnosti radost. Naproti tomu nerozumní lidé dělají to, co se jim v danou chvíli líbí, to ale téměř vždy způsobuje dlouhodobou nespokojenost. Nerozumní lidé následují své pocity, místo aby prosili Boha o jeho moudrost. Důsledkem jsou obvykle nepromyšlená rozhodnutí založená jen na pocitech, kterých později litují. Moudří lidé se naopak zpětně ohlédnou za situací a žasnou nad milostí a vedením, které jim Bůh dal, když ho hledali. Uvědomují si, že jim Bůh nesmírně požehnal ovocem, které je důsledkem moudrých rozhodnutí. Až dnes budeš hledat Boha, popros ho o moudrost.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dělej dnes rozhodnutí, ze kterých budeš mít v budoucnu radost.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon