Bůh Jedná Skrze Člověka

A učinili to nejen tak, jak jsme očekávali, ale dali sami sebe nejprve Pánu a skrze Boží vůli i nám.      2. Korintským 8,5

Jednoho rána jsem si udělala tichý čas s Bohem a řekla jsem mu: „Jak se můžeš dívat na všechnu tu bolest ve světě – hladovějící děti, obchod s lidmi, nespravedlnost, ponižování, chudobu – a nic s tím neuděláš?“

Nebylo to stěžování si, ani zpochybňování Jeho věrohodnosti, vlastně ani nevím, jakou odpověď jsem od Něj očekávala, byla to prostě jen otázka. Okamžitě jsem však uslyšela Jeho odpověď. „Jednám skrze lidi. Čekám, až můj lid povstane a něco udělá.“

Ty a já jsme součástí vojska, Kristova těla. Pokud chceme změnit svět, bude muset každý z nás vykonat svůj díl. Bůh touží jednat skrze nás, povolává nás k lásce a činům. V 2. Korintským 8 Pavel mluví o štědrosti církví v Makedonii a říká: „Dosvědčuji, že dali podle své možnosti, ba i nad možnost; sami od sebe nás velmi naléhavě prosili o tu milost, aby se mohli účastnit na službě pro svaté. A učinili to nejen tak, jak jsme očekávali, ale dali sami sebe nejprve Pánu a skrze Boží vůli i nám.“

Žasnu nad tím; je totiž napsáno, že nedarovali pouze peníze, darovali sami sebe. Bůh nás povolává, abychom žili stejným způsobem. A člověk, který se rozhodne pracovat pro Boha, může udělat velkou změnu! Takže, jak se dnes vydáš Pánu, a co uděláš jako Jeho vyslanec?


Můžete se začít modlit

„Bože, zvu Tě, abys skrze mne začal jednat. Rozhoduji se odložit své sobectví a v lásce se nechat použít k proměně světa.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon