Bůh k tobě mluví, protože ti chce pomoct

Bůh k tobě mluví, protože ti chce pomoct

V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze tvé šíje – jho se po oleji (angl. pomazání, pozn. překl.) sesmekne. (Izaiáš 10,27, B21)

Když k tobě Bůh mluví o problému, který potřebuješ v životě vyřešit, neměl bys to odkládat. Můžeš si být jistý, že pomazání, které svou mocí přináší Duch svatý, odstraňuje ze tvého života břemena. Pokud budeš řešení problému odkládat, dokud se tobě samému nebude chtít s ním něco dělat, možná se budeš pokoušet o změnu bez Boží moci nebo pomazání.

Často chceme dělat věci ve svém vlastním načasování, a pak se snažíme a bojujeme, protože nám v daném okamžiku schází pomazání. Například jsou chvíle, kdy bych chtěla s někým ze zaměstnanců řešit nějaký problém, vím však, že bude moudřejší, když se za to budu modlit a dovolím Bohu, aby připravil srdce tohoto člověka. Pokud se řídím Božím časovým plánem, bude za mnou stát jeho pomazání. Naučila jsem se řešit problémy, když mě k tomu Bůh vede, a vyčkávat, když mě vede, abych ještě počkala. Zažila jsem také frustrující zkušenost, kdy jsem se znovu a znovu snažila změnit, aniž bych čekala na Boží pomoc a načasování. Pokud chceme, aby cokoli v našem životě fungovalo, potřebujeme Boží pomazání.

Když tě Bůh usvědčí z něčeho, co potřebuješ v životě změnit, znamená to, že tě uschopnil, abys tomu čelili. Možná máš pocit, že ještě nejsi připraven, ale můžeš věřit, že jeho načasování je dokonalé a jeho pomazání je zde, aby odstranilo jho, které brání tvé plné svobodě. Naučila jsem se modlit: „Pane, možná se necítím připravená, ale pokud řekneš, že teď je čas, pak věřím, že tvoje moc je se mnou, a jsem ochotná tě poslechnout.“ Když budeš řešit problémy ve víře, zjistíš, že máš k dispozici moudrost, milost, sílu a schopnosti, které potřebuješ.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Neodkládej na zítřek to, o čem ti Bůh řekl, že máš řešit dnes.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon