Bůh poslouchá

Bůh poslouchá

Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí Hospodina a kdo si váží jeho jména. (Malachiáš 3:16)

Dnešní verš říká, že Bůh rád naslouchá rozhovorům, když mluvíme o tom, jak je dobrý. Jakmile něco takového slyší, vytáhne svou pamětní knihu a zapíše si to. On si nezaznamenává naše reptání a stěžování, zaznamenává si slova, kterými ho naše rty chválí.

Zamysli se nad tím, jak se cítí rodič, který zaslechne své děti říkat: „Naši jsou skvělí. Máme tu nejlepší maminku a tatínka na světě. Nemáme ty nejfantastičtější rodiče? Jsou to nejlepší rodiče široko daleko!“ Jsem si jistá, že pokud je někdo z rodičů svědkem takového rozhovoru mezi svými dětmi, nemůže se dočkat, až je odmění.

Na druhou stranu si ale představ, že rodič vejde do místnosti a zaslechne své děti, jak říkají: „Mám našich plné zuby. Nikdy od nich nic nedostanu. A musím poslouchat ta jejich věčná pravidla. Nechtějí mi dopřát žádnou zábavu. Máma mě pořád otravuje a nutí mě dělat domácí úkoly. Kdyby by mě opravdu milovali, dali by mi to, co chci, ne to, co oni považují za nejlepší.“

Náš život s Bohem se může odvíjet podle jednoho z výše popsaných scénářů. Všichni jsme Boží děti. Bůh slyší vše, co říkáme, a ví, co máme v srci, i když mlčíme. Co by si přál slyšet z našich úst? Jak je skvělý! Jak je nádherný! Jak úžasné věci udělal, může udělat a udělá! Z upřímného srdce mluv o Bohu dobře. Vytvoříš tím atmosféru, v níž k tobě Pán bude mluvit.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Říkej dnes věci, které si Bůh rád poslechne.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon