Bůh ti chce žehnat

Bůh ti chce žehnat

Vždyť Bůh Hospodin je slunce i štít. Hospodin dává milost i slávu, neodepře dobro těm, kdo žijí bezúhonně. (Žalm 84,12)

Duch svatý nám prostřednictvím našeho svědomí ukazuje, jestli děláme něco špatného, něco, co ho zarmucuje, narušuje naše společenství s ním, nebo co by mohlo způsobit, že v životě nebudeme cítit jeho přítomnost. Pomáhá nám vrátit se na místo, kde máme být. Usvědčuje nás a přesvědčuje, v žádném případě nás ale nikdy neodsuzuje.

Bůh nás miluje ještě víc, než my milujeme své vlastní děti, a ve své lásce nás vychovává. Vzpomínám si, jak těžké pro mě bylo brát privilegia našim dětem, když byly malé. Věděla jsem však, že pokud se nenaučí poslouchat, budou mít v životě potíže. Stejným způsobem Bůh hledí na nás. A je trpělivý. Mluví k nám a opakuje, co bychom měli dělat. Může použít patnáct různých způsobů, jimiž se snaží upoutat naši pozornost. Chce, abychom ho poslouchali, protože je to pro naše dobro.

Boží poselství o usvědčující lásce je všude. Pán chce, abychom mu naslouchali, protože nás miluje. Pokud však budeme setrvávat na své vlastní cestě, odepře nám určitá privilegia a požehnání. Dělá to však jen proto, že chce, abychom dospěli do místa, kde nám bude moct udělit veškerá svá požehnání. Pokud nám Bůh dal svého Syna Ježíše, jistě nám neodepře nic, co potřebujeme. Můžeme se spolehnout, že uspokojí naše potřeby a že nám bude hojně žehnat.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pamatuj, že ti Bůh chce žehnat, i když tě vychovává.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon