Bůh Vás Může Osvobodit Od Hanby

Místo své dvojnásobné hanby, a protože volali: Potupa je jejich podíl!, obdrží ve své zemi dvojnásobný podíl a bude jim patřit věčná radost. Izajáš 61,7

Už jste někdy přemýšleli, jaký byl život Adama a Evy dříve, než zhřešili?

V Genesis 2,25 čteme, že byli Adama a Eva v zahradě v Edenu nazí a nestyděli se. Myslím, že to neznamená jen, že neměli žádný oděv. Byli také zcela otevření a upřímní jeden k druhému. Neskrývali se za různé masky a nic nepředstírali. Byli svobodní být sami sebou, protože se nestyděli. Jakmile však zhřešili, ukryli se (viz Genesis 3,6–8).

Nebýt Ježíšovy oběti na kříži, museli bychom všichni žít pod zdrcující tíhou hanby způsobené hříchem. Díky Jeho oběti má však lidstvo možnost vstoupit do dokonalé svobody v mezilidských vztazích a ve vztahu k Bohu.

Naneštěstí mnozí stále ještě trpí pod tíhou hanby, přestože nám Bůh ve svém slově zaslíbil a zaručil, že můžeme být svobodní (viz Izajáš 61,7).

Bůh vás může osvobodit z otroctví hanby. Modlete se a proste Jej, aby vás osvobodil z otroctví hanby, která chce ovládat váš život.


Můžete se začít modlit

„Pane, díky Tvé oběti na kříži přijímám svobodu od hanby. Nebudu se již skrývat, chci skoncovat s pocity méněcennosti. Ty jsi smazal mé hříchy, proto mohu nyní žít ve svobodě a otevřenosti před Tebou.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon