Čas na změnu

Čas na změnu

A my všichni … jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha. (2. Korintským 3,18)

Dnešní verš hovoří o proměně, kterou Bůh touží přinést do našich životů. K jejímu uskutečnění však potřebujeme Boží slovo a působení Ducha svatého.

Každý, kdo přijde ke Kristu, potřebuje proměnu. Určitě nechceme zůstat stejní, jako jsme byli, než jsme ho poznali, že? Můžeme a měli bychom toužit po změně, musíme si ale také uvědomit, že sami se změnit nedokážeme. Potřebujeme se zcela spolehnout na moc Ducha svatého, který k nám mluví, upozorňuje nás na změny, jež potřebujeme udělat, a poté je v našem životě uskutečňuje. Jako věřící s ním musíme spolupracovat, nesmíme však zapomenout, že tím, kdo nás mění, je on sám. Bůh nám často ukazuje potřebné změny, proto si musíme zachovat srdce citlivé na jeho hlas, abychom mohli pohotově spolupracovat, když nás proměňuje „od slávy k slávě“.

Jedním ze způsobů, jak Bůh působí v našich životech a jak nás vede, je nepříjemný pocit, který se objeví, když děláme, co se mu nelíbí. Když cítíš, že Duch svatý chce měnit tebe nebo tvé jednání, stačí, když před ním kapituluješ a necháš ho jednat. Jednoduše řekni: „Staň se tvá vůle, Pane, a ne má.“


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Spolehni se na Ducha svatého, že tě povede ke změnám, které potřebuješ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon