Čekej na Pána

Čekej na Pána

Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. (Židům 10,36)

Na světě jsou zástupy křesťanů, kteří jsou nešťastní a nenaplnění jen proto, že se neustále snaží něčeho dosáhnout, místo aby trpělivě čekali, až Bůh sám ve svém načasování a svým způsobem uskuteční vše potřebné. My někdy spěcháme, Bůh ale ne.

Pokora znamená říct: „Bůh to ví nejlépe, a on nechodí pozdě!“ Pýcha místo toho říká: „Já už jsem připraven. Zařídím si to sám.“ Pokorný člověk trpělivě čeká a z úcty k Bohu nechce jít dál ve své vlastní síle. Trpělivost je schopnost udržet si dobrý postoj i v době čekání. Pyšný člověk se naopak pokouší o jednu věc za druhou, i když bezvýsledně. Kořenem netrpělivosti je pýcha.

Trpělivost je ovocem Ducha svatého a projevuje se v pokojném a pozitivním postoji navzdory životním okolnostem. Nemysli si, že můžeš vyřešit všechny své problémy nebo překonat veškeré obtíže vlastními silami. Když se pokoříš pod mocnou Boží ruku a začneš umírat sám sobě a svému načasovaní, budeš moct žít pro Boha a podle jeho vůle.


Trpělivostí a vytrvalostí ve víře přijímáme Boží zaslíbení.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon