Chceš být uzdraven?

Chceš být uzdraven?

Byl tam jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu: „Chceš být uzdraven?“ (Jan 5,5–6)

Ten ubožák byl nemocný celých třicet osm let, a Ježíš se jej zeptal, zda skutečně chce být uzdraven. Není to úžasná otázka? Stejně se Pán ptá i každého z nás.

Víš, že existují lidé, kteří se ve skutečnosti nechtějí uzdravit? Chtějí jen pořád mluvit o svém problému. Všichni bychom sami sobě měli položit otázku, zda se skutečně chceme uzdravit, nebo zda se náš problém stal součástí naší identity. Někdy jsou lidé závislí na tom, že mají problém. Ten se stává součástí jejich identity a života. Určuje všechno, co si myslí, co říkají a co dělají. Celý jejich život se točí kolem toho konkrétního problému.

Pokud máš hluboce zakořeněné a přetrvávající potíže, Pán chce, abys věděl, že to nemusí být středem celého tvého života. Chce, abys mu věřil a spolupracoval s ním, když tě krok za krokem povede k vítězství nad tímto problémem.

Ať už máš jakýkoli problém, Bůh zaslíbil, že naplní tvé potřeby a vynahradí ti veškeré tvé utrpení. Postavit se tváří v tvář pravdě je klíč k odemknutí vězeňských dveří, které tě možná držely v otroctví.


Bůh si přeje, aby ses stal vším, čím tě chce mít.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon