Chceš lépe slyšet Boha?

Chceš lépe slyšet Boha?

Za Hospodinem, svým Bohem, jděte, jeho se bojte, jeho příkazy zachovávejte, jej poslouchejte, jemu služte a k němu přilněte. (Deuteronomium 13,5)

Pokud chceš slyšet Boha, musíš naslouchat jeho hlasu. Jestli ho chceš slyšet často, musíš také být rychlý v poslušnosti. Poslušnost zvyšuje citlivost našeho srdce na Boží hlas, neposlušnost ji naopak snižuje. Neposlušnost přináší další neposlušnost, kdežto poslušnost vede k větší poslušnosti.

Bývají dny, kdy hned po probuzení víme, že dnes budeme mít „tělesný den“. Od samého rána jsme frustrovaní a přecitlivělí, tvrdohlaví a líní. Naše první myšlenky jsou: Chci, aby mi dnes všichni dali pokoj. Dnes nebudu uklízet, jdu nakupovat. Dieta mě nezajímá, celý den budu jíst, co chci. Nechci, aby to někdo komentoval.

V takové dny nás čeká rozhodnutí. Můžeme tyto pocity následovat, nebo se můžeme modlit: „Bože, prosím, pomoz mi – a udělej to rychle!“ Své pocity můžeme podřídit vládě Ježíše Krista, stačí ho požádat, aby nám pomohl napravit naše postoje.

Tělesné dny dobře znám, a vím, že stačí začít špatným jednáním, a pak už se to jen zhoršuje. Zdá se, že jakmile se poddáme sobeckému postoji a následujeme své tělo, jde to po zbytek dne jen z kopce. Když nasloucháme svému svědomí, dáváme příležitost Bohu, aby nás vedl svým Duchem. Je to, jako kdybychom postupně otvírali okno. Pokaždé, když poslechneme Boží hlas, pouštíme do svého života více a více světla. Jakmile poznáme radost z následování Boha, nebudeme ochotni žít jinak.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nedovol, aby dnešní den byl „dnem tělesným“.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon