Bůh mluví prostřednictvím darů a schopností

Bůh mluví prostřednictvím darů a schopností

Srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. (Přísloví 16,9)

Lidé často nevědí, jak naložit se svým životem. Nevědí, jaký je skutečný smysl jejich života. Ptají se: „Má pro mě Bůh nějaký plán?“ Bůh na tuto otázku odpovídá různými způsoby, a jedním z nich jsou naše přirozené dary a schopnosti. Naše schopnosti a talenty nám pomáhají pochopit, proč jsme na tomto světě.

Bohem daný talent, kterému často říkáme „dar“, je něco, co nám dobře jde a co je pro nás přirozené. Velcí umělci například vědí, jak dát dohromady barvy a tvary. Dokážou dobře malovat, vytvářet sochy nebo projektovat budovy. Skladatelé zase v hlavě slyší hudbu a jednoduše si melodie nebo texty písní zapisují, a tak vznikají nádherné skladby. Někteří lidé mají přirozené organizační nebo administrativní schopnosti, jiní jsou skvělými poradci a pomáhají lidem při řešení životních problémů. Bez ohledu na to, jaký máme talent, to, co nám jde dobře, vždy děláme s radostí.

Pokud nevíš, jaký je smysl tvého života, prostě dělej to, v čem jsi dobrý, a sleduj, jak Bůh tvé úsilí potvrzuje svým požehnáním. Neztrácej čas věcmi, které ti nejdou. Když lidé v práci dělají něco, co jim nejde, jsou mnohdy nešťastní a stejně tak i všichni ostatní kolem nich. Pokud však jsou na správném místě, mohou vynikat a být požehnáním pro zaměstnavatele i spolupracovníky.

Když děláme to, co nám jde dobře, cítíme Boží pomazání (jeho přítomnost a moc). Uvědomujeme si, že používáme své dary, přinášíme tím slávu Bohu a sloužíme druhým. Prostřednictvím takového pomazání k nám Bůh promlouvá, dává nám možnost cítit pokoj a radovat se z plnění Božího plánu pro náš život.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dělej to, co ti jde dobře – je to tvůj Bohem daný dar.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon