Dbej o sebe

Dbej o sebe

Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? (1. Korintským 6,19)

Bůh každého z nás volá, aby ve svém životě udělal něco zvláštního. K tomu je však důležité, abychom pečovali o své tělo; je to stánek, který nám Bůh dal pro život na této zemi. Jestli chceme naplnit Boží záměr pro svůj život, potřebujeme mít pod kontrolou, co jíme a pijeme, musíme dostatečně odpočívat, cvičit a udržovat si zdravý životní styl.

Není nic horšího, než když se v životě neustále cítíš špatně. Jako člověk, který roky bojoval se svými stravovacími návyky a řešil problémy s váhou, znám ten pocit až příliš dobře. Když se nestaráme o své zdraví a nemáme v životě rovnováhu, necítíme se zkrátka dobře. Je těžké dělat to, k čemu nás Bůh povolal, když nás naše tělo brzdí, protože jsme se o ně řádně nestarali.

Věřím, že znát své tělo, vědět, co potřebuje a co je pro něj nejlepší, je ve skutečnosti duchovní záležitost. Když žiješ v úzkém spojení s Bohem, ovlivní to celý tvůj život – ducha, duši i tělo. Doporučuji ti, abys prosil Pána, aby ti pomohl činit zdravá a moudrá rozhodnutí, která budou prospívat i tělu, které ti dal.


Pros Boha, aby ti pomohl následovat pozitivní a zdravé vedení Ducha svatého a odmítnout negativní a destruktivní podněty těla.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon