Dej tomu čas

Dej tomu čas

Nuže, jestliže jsem opravdu nalezl milost ve tvých očích, dej mi poznat svou cestu, abych tě poznal… (Exodus 33,13)

Když budeš trávit čas s Bohem, bude to na tobě vidět. Získáš pokoj, budeš lépe vycházet s lidmi, staneš se radostnějším a za každé situace zůstaneš vyrovnaný. Trávit kvalitní čas s Bohem je investice, která přináší skvělé výsledky. Začneš chápat, co ho těší a co naopak zarmucuje. Platí tu stejné pravidlo jako u jakéhokoli jiného přátelství: čím více času s Bohem strávíš, tím více se mu budeš podobat.

Trávení času s Bohem způsobí, že se staneš citlivějším na lásku, kterou Pán touží prokazovat tobě i ostatním lidem. Když budeš s někým mluvit způsobem, který se Bohu nelíbí, svědomí tě upozorní. V srdci ti to bude líto a rychle se začneš modlit: „Ach, Bože, je mi líto.“ Budeš cítit nutkání omluvit se osobě, vůči níž ses nechoval správně, a zjistíš, že omluva konec konců není tak těžká.

Bůh řekl Mojžíšovi, že v jeho očích našel milost (viz Exodus 33,12). Mojžíš pochopil, že Bůh mu tím říká, že může požádat o cokoli, po čem jeho srdce touží.

Mojžíš odpověděl, že se prostě chce důvěrněji seznámit s Bohem. On zažil, jak Bůh vykonává ty nejúžasnější zázraky, jaké kdy svět viděl, přesto však jeho největší touhou bylo, poznat jej důvěrněji.

Modlím se, aby touha poznat Boha byla nejhlubším přáním tvého srdce. Můžeš ho znát a slyšet jeho hlas tak jasně a důvěrně, jak jen budeš chtít. Stačí, když s ním budeš trávit čas.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh nemá své oblíbence, má pouze důvěrné přátele.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon