Dlouhodobá Udržitelnost Našeho Způsobu Života

Dlouhodobá udržitelnost našeho způsobu života

Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Žalm 23,2

Žijete dlouhodobě udržitelným způsobem? Možná si stále říkáte: „Už to takto dlouho nevydržím. Tímto způsobem nemohu dlouhodobě žít.“ Jinými slovy vlastně říkáte: „Vím, že jsem se dostal na hranice svých možností. Nebudu si toho však všímat a uvidím, jak daleko se dostanu.“

Naše tělo nás upozorňuje, když je naše životní tempo příliš rychlé. Může se to projevit bolestí nebo tím, že se přestaneme cítit dobře. Nehledě na to si však často řekneme: „Ach, to se spraví.“ Nevšímáme si toho, dokud se náš stav natolik nezhorší, že jej již nemůžeme přehlížet.

Nejsem na to zrovna hrdá, ale prvních dvacet let své služby, jsem se mnohokrát cítila, po fyzické stránce, velmi špatně. Chodila jsem k lékařům a vyzkoušela různé vitamíny a tablety. Lékaři se mi snažili vysvětlit, že své tělo jednoduše příliš přetěžuji. Já jsem to však ignorovala. Snažila jsem se být aktivní, cestovala jsem, mluvila na mnoha setkáních, setkávala se s lidmi a dělala mnoho další věcí, tím vším jsem své tělo dále vyčerpávala.

Nakonec jsem zjistila, že pokud ignorujeme Boží pokyny ohledně odpočinku, dříve či později na to doplatíme. Rozhodla jsem se pro změnu a nyní se cítím lépe než kdykoliv předtím.

Pokud nežijete dlouhodobě udržitelným způsobem, neodkládejte změny, o kterých víte, že jsou nutné. Nečekejte, až bude pozdě a dojde k nervovému zhroucení nebo srdečním problémům. Již nyní začněte žít takovým způsobem, který pro vás Bůh připravil.

Pokud se rozhodnete pro Boží cestu, zaručuji vám, že ve svém životě prožijete nadpřirozený Boží pokoj.


Můžete se začít modlit

„Pane, ukaž mi, ve kterých životních oblastech nežiji dlouhodobě udržitelným způsobem. Vydávám Ti tyto věci. Toužím dnes zakoušet Tvůj pokoj a vejít do Tvého odpočinutí. Chci se těšit ze svého života a ještě mnoho let Ti sloužit.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon