Dobrý pastýř

Dobrý pastýř

Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne… (Jan 10,14)

Jako věřící máme právo a výsadu slyšet Boha, jak k nám mluví. Bůh nám dává schopnost rozlišovat jeho hlas od hlasu klamu. Tuto schopnost přirovnává ke schopnosti ovcí rozpoznat hlas svého pastýře, jak čteme v dnešním verši.

Pokud skutečně patříš Bohu, budeš schopen rozeznat jeho hlas od hlasů, které se tě snaží svést z cesty. Měl by ses naučit zkoumat povahu věci a znát Boží charakter.

Mrzí mě, když slyším lidi říkat: „Bůh mi řekl, abych to udělal,“ i když je zřejmé, že dobrý pastýř by jim nikdy neřekl, aby dělali to, co dělají. Kdysi jsem znala ženu, které jistý duchovní vedoucí řekl, že Boží vůlí je, aby si ho vzala. Problém byl, že tento muž už byl ženatý. A smutné bylo, že ona tomu uvěřila a povzbuzovala ho, aby se s manželkou rozvedl, aby mohli být spolu. To bylo bezbožné, pošetilé a nikdy to nemohla být Boží vůle, protože je to v rozporu s Písmem.

Lidé se často ptají, jak si mohou být jistí, že slyší Boha. Pokud skutečně znáš jeho charakter a vzpomeneš si, jakým způsobem Bůh vedl jiné lidi, poznáš rozdíl mezi jeho hlasem a hlasem podvodu. Ježíš o svých ovečkách řekl: „Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ (Jan 10,5)


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nenech se ovládat pocity, obzvláště pokud tě vedou k něčemu, co je v rozporu s Božím slovem nebo Božím charakterem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon