Dospívání do zralosti

Dospívání do zralosti

… nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné; neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné. (2. Korintským 4,18)

Přestože Pavel procházel obrovskými zkouškami a souženími, nenechal se odradit, protože nehleděl na viditelné věci, nýbrž na ty neviditelné. A my musíme následovat jeho příklad. Místo abychom se dívali na to, co vidíme kolem sebe, musíme se dívat na to, co dělá Duch svatý. On sám nás povede k tomu, abychom se místo svých problémů soustředili na Boží odpovědi.

Dva lidé mohou číst Boží slovo a každý si z něj odnese něco jiného: člověk s tělesnýma ušima ho bude vnímat jinak než člověk s ušima duchovníma. Ve Třetím listu Janovu například čteme: „Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.“ (3. Janova 1,2)

Méně zralí, tělesní křesťané, kteří jsou stále přitahováni fyzickými požitky a choutkami, mohou být nadšeni příslibem prosperity a uzdravení, protože to je vše, co v tomto verši uvidí. Myslí si: To je úžasné! Chvála Bohu! On chce, aby se nám dobře dařilo a abychom byli zdraví!

Ale zralí křesťané, kteří jsou citliví vůči Božímu svatému záměru, uslyší také tu část verše, která říká „tak jako prospívá tvá duše“. Rozumějí tomu a jsou schopni slyšet, že jim Bůh dá prosperitu a uzdravení v souladu s tím, jak se daří jejich duši.

Modli se, abys měl uši, které skutečně uslyší to, co Bůh říká, a abys při svém chození s ním postupně rostl do zralosti.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Požádej Boha, aby otevřel tvé duchovní uši, abys plně pochopil vše, co ti ve svém Slově chce říct.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon