Dvě mocná slova pro tvůj život

Dvě mocná slova pro tvůj život

Mojžíš však lidu řekl: Nebojte se, stůjte a hleďte na Hospodinovu záchranu, kterou vám dnes způsobí, protože Egypťany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte. (Exodus 14,13)

Ježíš řekl, že ďábel je lhář a otec lži (viz Jan 8,44). Není v něm ani kousek pravdy. Snaží se používat faleš, aby uvedl Boží lid do strachu. Chce nám vzít odvahu, abychom nebyli poslušní Pánu a nemohli sklízet požehnání, která pro nás Bůh připravil.

Strach z něčeho je často horší než ta věc samotná. Pokud budeme odvážní a odhodláme se udělat to, čeho se bojíme, zjistíme, že to zdaleka není tak zlé, jak jsme si mysleli.

V celém Božím slově čteme znovu a znovu, jak Bůh svému lidu říká: „Neboj se!“ Věřím, že to dělá proto, aby nás povzbudil, abychom nedovolili satanovi připravit nás o požehnání.

Pán ví, že máme sklon k obavám, proto nás neustále nabádá a povzbuzuje, abychom překonali vše, co je před námi, a plnili jeho vůli. Proč? Protože ví, že na nás čekají velká požehnání.

Nepřítel ti chce namluvit, že tvá současná situace je důkazem toho, že tvá budoucnost skončí neúspěchem. Bible nás ale učí, že bez ohledu na současné okolnosti u Boha není nic nemožné (viz Marek 9,23).


Pro tvůj život je připraveno vítězství; stačí uvést do praxe dvě krátká slova: Neboj se!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon