Jak můžeme pomáhat druhým

Poskytneš-li ze svého hladovému a strádajícího nasytíš, v temnotě vyjde tvé světlo a tvůj soumrak bude jako poledne. Izajáš 58,10

Bůh touží pomáhat lidem, kteří jsou zranění a potřební. Během let, v nichž jsem blíže poznala Boha a ještě více si jej zamilovala, jsem se rozhodla, že chci každý den hledat způsoby, jak pomoci někomu, kdo to potřebuje. Boží touha se stala i mojí touhou.

Pomáhat druhým není něco, o čem bychom měli jen mluvit. Měla by to být jedna z hlavních priorit křesťanského života.

Potřebujeme rozhodnost a vydanost, abychom překročili vlastní hranice a pomáhali druhým. K tomu nás Bůh povolal. Když vydáme svůj život pomoci druhým, On nás použije. Tvé světlo vyjde v temnotě a tvůj soumrak bude jako poledne (Izajáš 58,10).

Jestliže překročíme vlastní hranice a přineseme Kristovu lásku ostatním, poroste naše radost a pokoj a odplaví to naše vlastní každodenní starosti. Zakusíme zadostiučinění vyvěrající z pomoci potřebným.

Přemýšlejme o tom, zda bychom neměli prověřit naše životní priority a učinit Boží touhu pomáhat druhým i naší touhou. Prosme Boha, aby nám ukázal, jak a kde můžeme pomoci přinášet Jeho lásku praktickým způsobem těm, kdo ji potřebují.

Modlitba

„Pane chci, aby Tvoje touhy byly i mými touhami. Ukaž mi, jak mám v souladu s Tvojí vůlí přehodnotit své priority a pomáhat druhým.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon