Zapomeňme sami na sebe

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Galatským 2,20

Pavel říká, že byl ukřižován s Kristem. Jinými slovy musel přestat myslet sám na sebe a začít žít pro Boha. K tomu jsme vyzváni i my všichni.

Možná si v této chvíli řeknete: „A co já? Kdo se o mě postará?“ Takové otázky nám obvykle brání v tom, abychom skutečně žili podle Boží vůle.

Zdá se nám přirozené stále přemýšlet jen o tom, co chceme, cítíme a myslíme. Žít jen sám pro sebe je však ve skutečnosti velmi frustrující a prázdný způsob života. Pokud se však soustředíme na Boha a pomoc druhým, prožijeme svobodu od starostí o naše vlastní potřeby.

Skutečnou radost zakusíme tehdy, když dáme svůj život k dispozici Bohu a druhým, místo abychom se ho snažili zachránit sami pro sebe. Když nebudeme hledět na sebe a upřeme svůj pohled na Boha, ukáže nám, jak můžeme žít smysluplným životem.

Začněte každý den tím, že se vydáte Bohu. On je věrný a pomůže vám žít podle Jeho vůle.

Modlitba

„Pane, vydávám Ti své oči, ústa, ruce, nohy, srdce, finance, dary, talenty, schopnosti, čas, energii – sám sebe! Nechci žít sám pro sebe, ale pro Tebe.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon