Předejme Bohu všechna svá břemena

Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15,5

Jednou z největších lekcí, kterou jsem se kdy naučila, je dovolit Bohu, aby nesl má břemena. Příliš často se pokoušíme vyřešit naše problémy ve vlastní síle, ale ta není dostatečná. Ježíš řekl v Janovi 15,5 „beze mne nemůžete činit nic“.

Mnohdy se pokoušíme vystačit si sami. Raději bychom však měli dovolit Bohu, aby nám dal milost a sílu k tomu, abychom mohli vykonat vše, co je zapotřebí. Naše vlastní rozhodnost a silná vůle nám může pomoci vykročit, obvykle nám však dlouho nevydrží. Často pak uvízneme uprostřed neřešitelné situace.

Ježíš za nás zemřel, a proto můžeme žít život, do kterého je Bůh aktivně zapojen a stará se o nás. Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek“. (Matouš 11,28).

Bez Boha nemůžeme správně fungovat. S Ním však zlomíme všechny špatné návyky a závislosti. On je schopen osvobodit nás od přejídání, užívání návykových látek, plýtvání časem, hněvu a všeho ostatního. Ježíš je větší než jakýkoliv problém.

Modlitba

„Bože, vím, že bez Tebe nejsem nic. Proto Tě zvu do všech oblastí mého života. Odevzdávám Ti všechna svá břemena, budu Tě každý den následovat a důvěřovat Ti.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon