Vykročme a hledejme

Srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. Přísloví 16,9

Lidé se mě často ptají, jak mají poznat Boží plán pro svůj život. Někteří z nich už mnoho let čekají na to, až uslyší Boží hlas nebo dostanou nějaké nadpřirozené vedení. Slyšet Boží hlas ve svém srdci však obvykle není tak těžké. Radím lidem, aby tolik nečekali, ale aby jednoduše vykročili a přitom dál hledali.

Na začátku mého následování Boha jsem měla v srdci touhu Mu sloužit. Cítila jsem, že mě k tomu povolal, nevěděla jsem však přesně, co mám dělat. Snažila jsem se využít různé příležitosti, které se mi naskytly.

Mnoho věcí, které jsem tehdy vyzkoušela, nebylo moc úspěšných. Vytrvala jsem však a našla oblast služby, která pro mě byla připravena. Pokaždé, když jsem měla možnost sdílet Boží slovo, velmi mě to vnitřně povzbudilo. Vyučování Božího slova mi přinášelo radost a bylo čím dál jasnější, že mě Bůh k této službě uschopnil. Našla jsem svoje místo ve službě Bohu.

Někdy opravdu najdeme Boží vůli pouze tímto způsobem. Říkám tomu „vykroč a hledej“. Pokud se modlíte za nějakou situaci a nevíte přesně co dělat, jednoduše ve víře vykročte. Nebojte se udělat chybu. Vykročte a Bůh vás povede.

Modlitba

„Důvěřuji Ti, Bože, a vím, že povedeš mé kroky. Proto se nebojím vykročit a najít to, co jsi pro mě připravil.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon