Jak Obstát V Životních Zkouškách

Jak obstát v životních zkouškách

Kéž by byl upevněn spravedlivý, Bože spravedlivý, který zkoumáš srdce i ledví. Žalm 7,10

Život je plný zkoušek našeho odhodlání a víry v Boha. Kdykoliv se setkáváme s blížící se hrozbou zla nebo každodenními těžkostmi, je náš charakter podrobován zkoušce.

Bylo by velkou chybou přehlížet skutečnost, že Bůh zkouší naše srdce, pocity a mysl. Co to však znamená něco zkoušet? Během zkoušky nějaký předmět vystavíme tlaku, čímž prověřujeme jeho odezvu. Vydrží i pod tlakem? Jsme schopni dosáhnout toho, co o nás říká náš Stvořitel? Ukáže se skutečná ryzost a nefalšovaná kvalita?

Bůh takto zkouší i nás.

Nacházíte se dnes v takové zkoušce? Přestože tomu nerozumíte, důvěřujte Bohu. Opravdová důvěra znamená vytrvat i v období otázek. Pokud navzdory pochybnostem vytrváme, může nás Bůh zbudovat a staneme se skutečně silnými.


Můžete se začít modlit

„Bože, chci i ve zkoušce zůstat připravený a vytrvat. Budu Tě následovat nehledě na okolnosti. Uč mě každý den Ti důvěřovat, dokonce i tehdy, když bojuji s mnoha otázkami.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon