Jak se vyrovnat se zklamáním

Jak se vyrovnat se zklamáním

Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás. Jakub 4,7

Mnozí křesťané procházejí životem plní zklamání a trápí je deprese, protože se neumějí vyrovnat s vlastním selháním. Boží vůlí však není, abychom dnes a ani v budoucnu žili ve zklamání, depresi a sklíčenosti.

Součástí Ježíšovy pozemské služby bylo působit v pomazání Ducha svatého a osvobozovat utiskované z moci ďábla. Zklamaní lidé, kteří se setkávali s Ježíšovou mocí, nacházeli novou naději. A my dnes máme k dispozici stejnou moc.

Zaměřme se tedy na Boha a dovolme Jeho moci, aby nás ochránila před zklamáním. Přemýšlejme o Jeho zaslíbeních, vyznávejme Jeho Slovo a přinášejme Mu v modlitbě svůj život a své situace. Díky Ježíši se můžeme vzepřít nepřítelovým pokusům zatížit nás břemeny. Můžeme ho pokárat a nedovolit mu, aby nás ničil.

Když na nás ďábel útočí, můžeme být v duchu spojeni s Bohem, rozeznávat nepřítelovy úmysly a vzepřít se mu, takže od nás uteče. Díky Ježíšově moci, která je nám k dispozici, nebude mít na výběr a bude muset utéct.


Modlitba

„Bože, vím, že se v mém životě někdy objevují překážky a zábrany, nenechám se však ovládnout zklamáním. Rozhoduji se zůstat ve spojení s Tebou a vzepřít se ďáblu, aby pokaždé musel utéct.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon